Kennismaken

Voorwoord

Als u deze pagina aan het lezen bent, betekent dat waarschijnlijk dat u interesse heeft om lid te worden van onze vereniging. Om de procedure die hiervoor doorlopen dient te worden zo helder mogelijk uit te leggen, hebben wij deze pagina ontwikkeld. Hier kunt u lezen hoe het proces tot lid worden verloopt, vanaf het moment dat u voor de eerste keer over de drempel stapt, tot het moment dat u (hopelijk) als volwaardig lid toetreedt tot onze vereniging.

Kennismaken en Lid worden?

Nadat u contact met ons heeft opgenomen, maken wij een afspraak om een keer kennis te komen maken bij ons op de vereniging. Tijdens deze kennismaking komt er een gesprek met één van onze bestuursleden. Deze zal informeren naar de motivatie, waarom lid worden bij onze vereniging en daarna wordt uitleg gegeven over de discipline luchtgeweer/ klein kaliber geweer. Tevens worden bij deze kennismaking de personalia etc. genoteerd. Vergeet dus vooral NIET een legitimatiebewijs mee te nemen. Na dit gesprek zal onder begeleiding van één van onze instructeurs op de schietbaan met een luchtgeweer de eerste schoten worden gelost. Waar het op papier misschien zo eenvoudig leek, blijkt dit in de praktijk vaak moeilijker dan gedacht. Na geschoten te hebben, vind er nog een afsluitend gesprekje plaats met het bestuurslid. De smaak te pakken en de wens om nog een keer terug te komen ? Dan zal het bestuurslid uitleggen hoe het nu verdergaat. Beviel het toch minder goed dan gedacht? Dan blijft het bij deze kennismaking, maar hopen wij wel dat het een leuke ervaring is geweest!

Proeve van bekwaamheid

Als het enthousiasme na de eerste kennismaking zodanig groot is dat de wens is ontstaan om door te gaan met de procedure tot het lidmaatschap, worden de eerste schietlessen afgesproken. Onder begeleiding van één van onze instructeurs zullen de schietlessen op de schietbaan gaan plaatsvinden en wordt de basis van het schieten aan het nieuwe lid uitgelegd. Na een X aantal lessen (de instructeur bepaalt), legt het nieuwe lid een proeve van bekwaamheid af en wordt bekeken of het veilig is om alleen de schietbaan op te gaan. Wees niet bang want er wordt niet naar de scores gekeken maar alleen of zonder gevaar voor de schutter en de medeschutters zelfstandig de schietoefening mag plaatsvinden.

Als de proeve van bekwaamheid met goed gevolg is afgelegd mogen wij het nieuwe lid officieel begroeten als aspirant lid.

Aspirant-lidmaatschap

Nadat u uw proeve van bekwaamheid met goed gevolg heeft afgelegd, wordt u aspirant-lid. Tijdens uw aspirant-lidmaatschap bent u net zoals de volwaardige leden welkom op de wekelijkse oefenavond. U doet mee aan de interne competitie. Hiervoor kunt u gebruik maken van verenigingswapens en door u aan te schaffen munitie en kaarten. Tijdens deze periode bekijkt de ballotagecommissie of u geschikt bent om aan het einde hiervan toe te treden als volwaardig lid. Dit doet zij aan de hand van eigen observaties alsmede eventueel ingebrachte bezwaren van leden. Tijdens uw aspirant-periode is er geen minimale “aanwezigheidsplicht”, maar u kunt zich uiteraard voorstellen dat het niet positief overkomt als we u één of twee keer zien en de rest van de periode niet. Kom dus vooral gezellig oefenen!

Volwaardig lidmaatschap

Gefeliciteerd! Na minimaal zes maanden lidmaatschap bent u door de ballotagecommissie “goedgekeurd” en wordt u volwaardig lid. U dient nu een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) te overleggen, zodat wij u kunnen aanmelden bij de KNSA. U bent vanaf nu welkom bij ledenvergaderingen. Tevens verleent het bestuur na minstens één jaar volwaardig lidmaatschap haar medewerking in de procedure tot het verkrijgen van een verlof ten behoeve van het hebben van een eigen wapen.

Contributie bedraagt:

  • Voor senioren €150,- per jaar
  • Voor junioren (tot 20 jaar)  € 80,- per jaar
  • voor gezinsleden € 80 euro per jaar per lid (uit één gezin twee juniorleden is 2 x € 80,- per jaar)