Ontstaan

Je zou kunnen zeggen dat de S.V. Loenen eigenlijk is ontstaan uit de vooroorlogse ‘Landstorm’ die na de 2e wereldoorlog opging in de zogenaamde Burgerwacht. Toen deze na een paar jaar werd opgeheven was dat voor een aantal leden aanleiding om op 24 februari 1949, tijdens een vergadering in het toenmalige Hotel Café Rest. ‘Wed. Verwij’, de Schietvereniging Loenen op te richten. Mensen die aan de wieg van de S.V. Loenen stonden waren de heren E .v.Schaik (voorzitter), A. Dolman (secretaris), E. Burghart (penningmeester), C. v.d. Eik en -last but not least- C. Hulsman.

De vereniging bestond totaal uit 26 leden en hield in het begin de schietoefeningen in het gymnastiekgebouw aan de Breedstraat. In 1952 moest de vereniging, als gevolg van de kennelijk onvermijdelijke maar toch wel behoorlijk ernstige beschadigingen aan de locatie, verhuizen. Na enkele korte periodes in de werkplaats van Dolman in de Kerkstraat en de gang van de Christelijke school, kon men een aantal jaren terecht in de werkplaats van de staalfabriek van H. de Haan op Oud Over. Tegenover de fabriek op nummer 38 werd, op een terrein van de heer Kappeyne van de Copello, een tennisbaan aangelegd. In overleg en samenwerking met de landeigenaar en na verkregen vergunning van de gemeente werd daar in 1959, naast de tennisbaan, door de toenmalige leden van de vereniging een zogenaamde “fruitschuur” gebouwd.

Op 15 november 1959 werd deze accommodatie, waarin ook nog een kegelbaan was ingericht, met een openingsschot, gelost door de toenmalige burgemeester W.I. Doude van Troostwijk, officieel in gebruik genomen. Later werd de inrichting aangepast en konden 6 schietbanen van 12 meter lengte een plaats krijgen met daarbij nog een kantineruimte. Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de vereniging in 1989 heeft de heer Kappeyne van de Copello het gebouw aan de S.V. Loenen geschonken en in het jaar 2001 lukte het om het naastgelegen stuk braakliggende grond aan te kopen ten behoeve van een eigen parkeerterrein.

In 1999 werd het 50-jarig jubileum gevierd met een receptie, een door de S.V. Loenen georganiseerde districtswedstrijd, en een uitbundig ‘western-feest’ voor de leden.
In februari 2009, werd ook de mijlpaal van het 60-jarige bestaan gevierd.

En tot slot werd in september 2019 de mijlpaal van het 70-jarige bestaan gevierd