De vereniging

S.V. Loenen is een, bij de KNSA aangesloten, schietsportvereniging waarbij, behalve de gezelligheid en kameraadschap, de nadruk ligt op het Klein Kaliber Geweerschieten. Naast het geweerschieten wordt aan leden de gelegenheid geboden om ook Klein Kaliber Pistool te schieten.

Het bestuur bestaat uit: Menno Haars (voorzitter), Angelika Pelsink (secretaris), Age van ’t Hof (penningmeester), Herman Blokzijl (Onderhoud website en inkoopbeleid), Marcel Sloeserwij (wedstrijdsecretariaat en opleidingen), Jacqueline den Boer (vice-voorzitter), Dennis Reimus (Evenementen), Cedric Pap (Algemeen bestuurslid)

De accommodatie van de vereniging bestaat uit 6 schietbanen van 12 meter.  Deze banen woden gebruikt voor klein kaliber pistool of karabijn en voor luchtpistool. De vereniging beschikt over diverse geweren, 6 pistolen en twee karabijnen van het kaliber .22, met daarnaast nog een aantal luchtgeweren en luchtpistolen. Schutters die -nog- geen eigen wapen hebben kunnen hiervan kosteloos gebruik maken.

De banen zijn onderling met tussenwandjes afgeschermd om rust en concentratie te garanderen, en ze zijn voorzien van elektronisch gestuurde transporten voor de wedstrijdkaarten. Alles, maar dan ook inderdaad alles wat er staat en in zit is door leden geregeld of gemaakt. En dat maakt het gebouw zo eigen en bijzonder.

De leden schieten hun competitie verdeeld over 5 klassen: A t/m D en de Hoofdklasse. Deze klassen zijn ingedeeld naar gemiddelde prestatie. Er kan worden geschoten in verschillende disciplines: knielend, liggend of staand. Halfjaarlijks wordt een tussenbalans opgemaakt en aan het eind van het jaar worden de prijzen verdeeld. Dat vormt dan ook steevast een vast en belangrijk punt op de agenda van de ledenvergaderingen en deze competitie neemt daarmee een aanzienlijke plaats in binnen de activiteiten van de vereniging. Jaarlijks worden op nationaal niveau wedstrijden georganiseerd om het Nederlands kampioenschap op de afstanden 12, 50 en 100 meter. S.V. Loenen behoort tot de vaste deelnemers aan deze wedstrijden en slaat daar beslist geen gek figuur. Ook aan de districts competitie tussen verenigingen uit de regio neemt de vereniging deel met 3 teams van elk 4 schutters, die in verschillende klassen uitkomen. Daarnaast worden, bij voldoende belangstelling van de leden, incidenteel ook nog andere wedstrijden bezocht.

Een Huishoudelijk Reglement voorziet onder andere in richtlijnen omtrent de gang van zaken bij de vereniging en veiligheidsregels betreffende de omgang met vuurwapens. Op elke schietavond is een bestuurslid aanwezig die toeziet op naleving van deze regels. Ongeoorloofde handelingen met vuurwapens kan leiden tot verwijdering van de schutter en eventueel tot royement van het lidmaatschap van het betreffende lid. Overigens is er, dankzij een goede sfeer binnen de vereniging, door de leden zelf een sterke onderlinge controle op de naleving van de reglementen.

 

SV Loenen neemt de schietsport zeer serieus en sinds 14 januari 2014 is de vereniging gecertificeerd conform KNSA model.